Ban lãnh đạo công ty

Cập nhật: 23/03/2017
Lượt xem: 2.233
Cỡ chữ
Ông Trần Hoàng Linh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 
- Là Thạc sĩ Tài chính và Thương mại quốc tế của Đại học Leeds Metropolitan (Anh), Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học Gloucestershire (Anh)
- Kinh nghiệm 10 năm quản lý đầu tư trên thị trường tài chính, tham gia thành lập và tư vấn nhiều doanh nghiệp tại lĩnh vực kiểm toán, chứng khoán, tài chính

 

Ông Đào Thanh Tùng –  Tổng Giám đốc
 
Là Cử nhân Quản trị Kinh doanh
- Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đã từng trải qua vị trí Quản trị rủi ro thuộc tổ chức tài chính  của VPBank.
- Ông đã  xây dựng được hệ thống quản lý tài sản và phát huy được khả năng quản trị trong các hệ thống lớn.

 
Bà Phạm Quỳnh Lan – Phó Tổng Giám đốc 
 
- Là Cử Nhân Quản trị Kinh doanh, Kế toán – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán công nợ tại các doanh nghiệp lớn
- 10 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, giám sát hệ thống bán lẻ.  
Ông Đinh Việt Hưng - Phụ trách Kinh doanh

- Thạc sĩ QTKD. Cử nhân Tài chính Ngân hàng.
- 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực  quản đầu công, quản nhân sự việc làm tại tỉnh Quảng Ninh 
Ông Phạm Chính Tâm - Thành viên HĐQT độc lập
Phụ trách tư vấn pháp chế cho HĐQT và Công ty

 
 
- Là Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật Quốc tế
- Hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp và các công ty chứng khoán lớn như Habubank, Công ty nhựa cao cấp Hàng không, ...
- Đã qua các vị trí phó phòng, trưởng phòng pháp chế của các công ty lớn trong đó có công ty chứng khoán VP Bank
- Hiện nay đang là giám đốc công ty TNHH luật Legalmax.

 

 Nguyễn Thị Hồng Thúy– Kế toán trưởng
 
 
- Là Cử nhân Kế toán, Quản trị kinh doanh Đại Học Kinh tế Quốc dân
- 8 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí phụ trách Kế toán các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng tập đoàn Điện Biên 1, Đại Thanh, ...

 

Ông Phạm Văn Bằng - Phụ trách Công nghệ Thông tin

- Ông Bằng Cử nhân Công nghệ thông tin
- Ông hơn 10 năm làm FPT-IS, VTC Intercom, xây dựng các hệ thống quản lý FPT, VSD, Eximbank, ETF Fund, Open-ended Fund ...