THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY

Cập nhật: 20/02/2019
Lượt xem: 1.048
Cỡ chữ

THÔNG BÁO 
Về việc thay đổi số điện thoại cố định của Công ty


Kính gửi:  - Quý đối tác, khách hàng;
                  - Toàn thể CBNV Công ty, các Chi nhánh.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VVM xin trân trọng Thông báo về việc Chuyển số điện thoại văn phòng Công ty như sau:
Số điện thoại mới: 024 710 59 555
Thời gian thay đổi địa chỉ: Kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2019.

Xin trân trọng thông báo tới quý đối tác, khách hàng và toàn thể CBNV, các chi nhánh Công ty được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công việc.


Trân trọng!

 

Bình luận facebook