Khối Vận Hành

Cập nhật: 07/04/2017
Lượt xem: 5.045
Cỡ chữ
Chức năng, nhiệm vụ của khối Vận Hành

1. Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về
a) Phương án, cách thực vận hành hệ thống bán lẻ thông qua máy bán hàng tự động, tham mưu cho Tổng giám đốc về nghiệp vụ vận hành hệ thống bán lẻ;
b) Nghiên cứu sản phẩm kinh doanh trên máy bán hàng tự động, đề xuất và triển khai xây dựng phương thức vận hành hệ thống máy bán hàng tự động, trực tiếp vận hành, kinh doanh các sản phẩm trên máy bán hàng tự động;
c) Tổ chức hệ thống thông tin dữ liệu bán hàng, công tác quản lý, kiểm kê hàng hóa, máy móc, quản lý kỹ thuật máy móc, lên kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên máy bán hàng tự động, thống kê, phân tích dữ liệu bán hàng, các lỗi về kỹ thuật trong quá trình vận hành máy bán hàng tự động, hỗ trợ, tư vấn cách thức vận hành cho các phòng ban, Chi nhánh của Công ty;
d) Chịu trách nhiệm về khâu vận hành hệ thống máy bán hàng tự động, chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm bày bán trên hệ thống máy bán hàng tự động, chịu trách nhiệm quản lý bán hàng trên máy bán hàng tự động, kiểm soát hàng hóa, tình trạng hoạt động, giải đáp, xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của hệ thống bán hàng thông qua máy bán hàng tự động;
e) Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành công tác vận hành hệ thống máy bán hàng tự động.

2. Đối với Giám sát vận hành
a) Giám sát và đưa hàng hóa vào máy bán hàng tự động.
b) Báo cáo số lượng hàng cần đưa vào máy hằng ngày cho Quản lý giám sát vận hành kinh doanh. Báo cáo hàng ngày, hàng tuần về doanh số bán hàng , doanh thu thực tế và các vấn đề phát sinh tại các máy bán hàng của công ty;
c) Lắng nghe ý kiến khách hàng, có trách nhiệm ghi nhận,tư vấn giải quyết cho khách hàng
d)  Giám sát thi công hạ tầng điểm đặt, vận chuyển, lắp đặt máy bán hàng tự động tại các điểm đặt. Giám sát, theo dõi nhập khẩu đơn hàng. Giám sát việc logistic quốc tế và nội địa của máy móc, phụ tùng của các đơn hàng. Giám sát đơn hàng máy móc, phụ tùng  nhập kho.
e)  Khắc phục các lỗi kỹ thuật và lỗi vận hành thường gặp.

3. Đối với Sale Admin
a) Nắm bắt xu hướng, phân tích nhu cầu của thị trường, đề xuất hướng phát triển sản phẩm – dịch vụ, kế hoạch doanh số, truyền thông, tìm hiểu các thông tin thị trường, đóng góp ý kiến phát triển sản phẩm – dịch vụ;
b) Lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, phát triển mối quan hệ thân thiết với khách hàng, xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng để phát triển mở rộng danh mục khách hàng, theo dõi và ghi nhận mọi hoạt động liên quan đến khách hàng thân thiết để tạo cơ sở dữ liệu theo dõi mối quan hệ của khách hàng, tạo cơ hội phát triển doanh số.
c, Điều phối hàng hóa tới các điểm máy.

4. Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban điều hành. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành phân công.